El som ligger rätt i tiden
Elektronikområdet utvecklas snabbt och s.k. intelligenta installationssystem både i hem- och industrimiljö ökar i omfattning.
Brinks Elektriska AB är ett elinstallationsföretag med gamla anor men med en personal som hänger med i alla nya kunskaper.
Grunden till företaget lades redan 1922 av ägaren Lars-Åke Brinks farfar.
Brinks Elektriska AB's kunnande inom elinstallationer är mycket brett. Verksamheten består av elinstallationer och service inom industri samt bostäder. En del av verksamheten baseras på svagströmsinstallationer. Inom den delen utför företaget bland annat brandlarm och inbrottslarm.
Bland företagets servicetjänster kan nämnas felsökning samt ombyggnader, reparationer och underhållsarbete. Verksamhetens målsättning är att med engagerad personal utföra arbeten efter beställarens önskemål, alla åtaganden utförs självklart också enligt gällande föreskrifter.
- Kvaliteten är mycket viktigt för företaget och även kunderna, säger Lars-Åke Brink. Företagets kvalitetsmål är att följa arbetsprocessen med engagemang för att tidigt kunna rätta till eventuella fel och brister samt notera avvikelser och föreslå eventuella förändringar.
Lars-Åke Brink nämner också att säkerheten är viktigt vid ett arbete, ett enda misstag kan orsaka stora skador både på person och egendom. Företaget utför även besiktningar.
Skillnaden är varierande när det gäller priset på elinstallationer. Lösningarna varierar också på olika byggnader därför går det inte att generellt säga vad en installation kan kosta eller vilken metod den utföres med.

Kunskap i förväg
Brinks Elektriska AB's personal är utbildade för att konstruera, installera och underhålla såväl enkla som komplicerade elinstallationer. De har även kunskap om säkerhetsbestämmelser inom området. Personalen går kontinuerligt också kurser, eftersom det ständigt utvecklas nya produkter, nya material samt nya konstruktioner. De som arbetar med elinstallation måste i förväg snabbt kunna bilda sig en uppfattning om hur en planerad installation ska fungera och framställas.
- Arbetsuppgifterna kring uppbyggnad och nytillverkning av anläggningar kräver samverkan mellan kunskap om materialens egenskaper och möjligheter, å ena sidan, och tillgång på verktyg och yrkeserfarenhet, å den andra.

Brinks Elektriska AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-44 50 22
Fax: 040-44 50 20


Email:
brinksel@telia.com

Adress:
Brinks Elektriska AB
Djurslöv 311
24493 Staffanstorp
5 senaste företagen